ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

στηρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή, την ισότιμη εκπροσώπηση, την αντιπροσωπευτικότητα όλων των επαγγελματιών και τέλος την απεξάρτηση από το κράτος.


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) αποτελεί Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την πρώτη στον κλάδο της κτηνοτροφίας.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Βασικό στόχος μας είναι η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ορθότερη εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς του κρέατος,καθώς και στη διατήρηση και ανάπτυξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου.

Τα νέα μας

Διαβάστε εδώ όλα τα νέα και τις ανακοινώσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος.

Τα νέα μας


Το όραμα μας......


Σε μια εποχή παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε ελληνικά και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβάλλεται να αναζητούμε αποτελεσματικής λύσεις, μέσα από την προστιθέμενη αξία που παράγει η συλλογικότητα. Να προβλέπουμε και να διαχειριζόμαστε τις δυσλειτουργίες της αγοράς και να χαράζουμε στρατηγική για ομαλή επαγγελματική συμπόρευση. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αποτελούν ευρωπαϊκά εργαλεία συγκροτημένης ανάπτυξης, προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων του κάθε κλάδου και σε τελευταία ανάλυση του καταναλωτή.


ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΕΜΠΟΡΙΑΣΦΑΓΕΙΑ