ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 21.2.2018 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κορυφώνοντας έτσι τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα για το Α΄ έτος του Προγράμματος Meet The Lamb.

Την εσπερίδα προλόγισε ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΑΑΤ Τσιρώνης Ιωάννης, ο οποίος τόνισε τον καίριο ρόλο της Εθνικής Διεπαγγελματικής  και τη σημασία του Προγράμματος, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την ύπαρξη και υλοποίηση Προγραμμάτων που αναδεικνύουν εν γένει τον τομέα στο σύνολό του, μέσω των πλέων επιλέξιμων φορέων όπως οι Διεπαγγελματικές.

Η αθρόα συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους κρίκους της αλυσίδας του κρέατος αλλά και του κλαδικού και γαστρονομικού Τύπου, από όλη τη χώρα, καθώς και το αμείωτο ενδιαφέρον που επέδειξαν σε όλη τη διάρκεια της εσπερίδας, σε συνδυασμό με την πλούσια ανταλλαγή απόψεων, καταδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία τη σημασία του Προγράμματος Μeet The Lamb, αλλά και το ρόλο της Εθνικής Διεπαγγελματικής σε θέματα συνέργειας, συναντίληψης και συναίνεσης.

Κυρίως αξίζει να τονιστεί η εθνική διάσταση του Προγράμματος και τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τις δράσεις του.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προβληματισμοί που σχετίζονται με την πτώση της κατανάλωσης πρόβειου κρέατος – υψηλή εποχικότητα, λανθασμένη εικόνα κλπ – και καθίζηση της τιμής των κτηνοτρόφων, τονίζοντας παράλληλα την επιτακτική ανάγκη για άμεση αντιστροφή της υφιστάμενης τάσης και επανένταξης του πρόβειου κρέατος στο καθημερινό τραπέζι του καταναλωτή.

Η στρατηγική του Προγράμματος βασίζεται σε 2 αλληλένδετους άξονες που επαναπροσδιορίζουν ζήτηση και προσφορά, μέσω αναδόμησης εικόνας του πρόβειου κρέατος και νέες, εύχρηστες κοπές που θα αναδείξουν τις πολυποίκιλες δυνατότητες στη μαγειρική και τις εύχρηστες χρήσεις του.

Οι δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν συνεπώς παράλληλα τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου του κρέατος και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης όσο και τους καταναλωτές, στους οποίους θα δοθεί έμφαση από το 2ο έτος που ξεκινά την 1η Μαρτίου.

Το προβαλλόμενο προϊόν αφορά το αρνί γάλακτος, που αποτελεί και την αιχμή του δόρατος της ελληνικής προσφοράς και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Βεβαίως, η επιθυμητή αύξηση της κατανάλωσης λαμβάνει υπόψη και μεγαλύτερα σε ηλικία ή βάρος ζώα όπως το πρόβατο, το ζυγούρι αλλά και ένα μεγαλύτερο αρνί.

Το τελευταίο αποτελεί εξάλλου και μία ανάγκη της αγοράς για την προμήθεια προϊόντων εκτός περιόδου του αρνιού γάλακτος (καλοκαίρι/φθινόπωρο), μέσω της επέκτασης της αναπαραγωγικής περιόδου και την πάχυνση.

Κάτι τέτοιο, αν και δεν αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο του Προγράμματος, εντούτοις προκύπτει ως συμπληρωματικό όφελος του Προγράμματος, που θα αποφέρει ένα βαρύτερο σφάγιο, μεγαλύτερης απόδοσης και προστιθέμενης αξίας για τον παραγωγό.

Η προβατοτροφία ως παραγωγικός κλάδος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει και κρεοπαραγωγική διάσταση, απαντώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο στους προβληματισμούς του καταναλωτή του αύριο.