ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνικής εμβέλειας κτηνοτροφική οργάνωση στη χώρα με μέλη, ενώσεις, συνεταιρισμούς, συλλόγους και μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία).

Έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τα μέλη του, εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία με εστίαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας και σκοπό την ανάδειξη του κλάδου σε κινητήρια δύναμη της εθνικής αγροτικής οικονομίας.

Συμμετέχει σε επιτροπές για τη διαμόρφωση των θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Έλληνα κτηνοτρόφου σε θέματα μείζονα για την κτηνοτροφία όπως, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των κτηνοτροφικών προϊόντων ανάμεσα στα οποία, το κρέας κατέχει εξέχουσα θέση.

Διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια για την παρουσίαση και ανάπτυξη των θέσεών του, την ενημέρωση των μελών του και την προώθηση και προβολή όλων των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα και εκπονεί μελέτες για όλα τα θέματα αγροτικής πολιτικής.

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί τον κορυφαίο ιδεολογικό και συντονιστικό φορέα των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας που υποστηρίζει, προωθεί, προάγει τις δραστηριότητές τους και τις εκπροσωπεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΠΑΣΕΓΕΣ, μεταξύ άλλων, συντονίζει τις ενέργειες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ενισχύει το έργο τους, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και υπηρεσίες για την οργάνωση και την ανάπτυξή τους. Παρακολουθεί στενά την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και την αναπτυξιακή νομοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει προτάσεις και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους και γνωμοδοτεί, σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη, για θέματα που αφορούν στα μέλη της. Επίσης, για την ενημέρωση των μελών της, διοργανώνει συχνά συνέδρια και ημερίδες εθνικού και ευρωπαϊκού χαρακτήρα στα αντικείμενα του αγροτικού τομέα και εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με την αγροτική και τη συνεταιριστική ανάπτυξη.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως η COPA-COGECA, η UNITAB, η CIBE, ενώ σε εθνικό επίπεδο μετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών και Φορέων όπως ο ΕΛΓΑ, ο ΟΓΑ, το ΕΣΥΠ, ο ΕΛΓΟ κ.α.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, εκτός της ΕΔΟΚ, συμμετέχει και σε άλλες διεπαγγελματικες οργανώσεις.

Η Πανελλήνια Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος ιδρύθηκε το 1975 και φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Η δυναμική της στο χώρο του κρέατος είναι ουσιαστική και αναμφισβήτητη, καθώς εκτιμάται ότι πάνω από το 70% των εισαγόμενων ποσοτήτων κρέατος διακινούνται από τα μέλη της, ενώ η ζήτηση αυξάνεται.

Σήμερα, οι εισαγωγές ανέρχονται στους 390.000 τόνους ετησίως που περιλαμβάνουν μοσχαρίσια, βοδινά, χοιρινά κρέατα, πουλερικά και κυνήγια κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τρίτες χώρες. Αντίστοιχα, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στις εξαγωγές ελληνικών αρνιών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος διασφαλίζει τους οίκους που αντιπροσωπεύει, αλλά και υποστηρίζει τα συμφέροντα των φερέγγυων εισαγωγέων σε θέματα ποιότητας, τιμών και όρων πληρωμής. Κατ’ επέκταση, εξασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη σωστή τιμή του εισαγόμενου κρέατος που καταλήγει στον Έλληνα καταναλωτή.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημα τη διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων μελών της. Αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη επαγγελματική οργάνωση του τομέα κρέατος και των προϊόντων αυτού, του κλάδου αλλαντοποιίας και επεξεργασίας του κρέατος, ενώ τους εν λόγω κλάδους καλύπτει υποστηρικτικά και ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒΕΚ διακινούν περίπου το 70% των μεταποιημένων προϊόντων στην ελληνική αγορά, ενώ εξάγουν περίπου το 85 % της παραγωγής τους σε όλες σχεδόν τις μεγάλες αγορές.

Στην 38χρονη πορεία του, ο Σύνδεσμος δεν σταμάτησε λεπτό να υποστηρίζει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη και καταξίωση των επιχειρήσεων – μελών του, καθώς και των προϊόντων του τομέα κρέατος.

Ο Πανελλήνιος
Σφαγείων – Κρέατος ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση. Στα μέλη του περιλαμβάνονται τα σφαγεία βιομηχανικού τύπου με άδεια της ΕΕ που ανέρχονται στα 80 και απασχολούν 3.000 περίπου εργαζόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και τον διοικητικό τομέα.

Συνολικά στη χώρα λειτουργούν 150 σφαγεία, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι δημοτικά σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και τα υπόλοιπα μισά είναι ιδιωτικά και βρίσκονται κοντά σε κεντρικές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των επιχειρηματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών – Π.Ο.Κ.Κ. ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση. Απαριθμεί περίπου 10.000 μέλη, από συνολικά 15.000 κρεοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λιανική εμπορία κρέατος και είναι οργανωμένες σε σωματεία που εκκινούν την ίδρυσή τους από το 1862.

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.